afdruk
Deze pagina's zijn eigendom van de eigenaar van het domein: www.restaurant-am-zundelsfelsen.de
Dhr
Steven Brogdon
Gebügerstraat 2
66996 Schönau/Palts
06393/1425
e-mail: Am-Zundelsfelsen@t-online.de
Bureau voor openbare orde: Verbandsgemeinde van Dahner Felsenland
Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 II RStV: Steven Brogdon (adres zie hierboven)
“Dit bedrijf verbindt zich er niet toe deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie”Vrijwaring

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met grote zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud juist, volledig of actueel is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met artikel 7, lid 1 TMG. Volgens paragrafen 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een specifieke rechtsovertreding. Als wij kennis krijgen van overeenkomstige wettelijke overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.
Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet zichtbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter zonder concreet bewijs van een wettelijke overtreding onredelijk. Als wij kennis krijgen van wettelijke overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.
auteursrechten
De inhoud en werken op deze pagina's, gemaakt door de exploitanten van de site, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van juridische overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.
Bronnen: Disclaimer eRecht24Gegevensbescherming

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.
Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.
Persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonsgegevens verstrekt. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Als er tussen u en ons een contractuele relatie tot stand moet worden gebracht, de inhoud moet worden ontworpen of gewijzigd, of als u ons een aanvraag stuurt, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van u voor zover dit voor deze doeleinden nodig is (inventarisgegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor zover dat nodig is om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit nodig is voor het aangegeven doel (het verwerken van uw aanvraag of het afhandelen van een contract). Er wordt rekening gehouden met fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. Op verzoek van de verantwoordelijke autoriteiten kunnen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden, om de wettelijke taken van de grondwettelijke beschermingsautoriteiten te vervullen of de militaire contraspionagedienst of om intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen.
Koekjes
Er worden zogenaamde cookies gebruikt om meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en u gemakkelijker toegang te geven tot onze site.
U kunt in het algemeen voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen “Accepteer geen cookies” te selecteren. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van ons aanbod.
Commentaarfuncties
Wij verzamelen persoonlijke gegevens bij het publiceren van inhoud of het reageren op een artikel of post, alleen voor zover deze door u worden gecommuniceerd. Wanneer een reactie wordt gepubliceerd, wordt het door u opgegeven e-mailadres opgeslagen maar niet gepubliceerd. Uw naam wordt gepubliceerd als u niet onder een pseudoniem heeft geschreven.
Nieuwsbrief
Door vrijwillig uw e-mailadres in onze nieuwsbrief in te voeren en dit via de dubbele opt-in-procedure te bevestigen, geeft u toestemming voor het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrief. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Elke e-mail bevat een ‘unsubscribe’-link. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om een ​​e-mailadres op te geven. Aanvullende vrijwillige informatie dient alleen om de nieuwsbrief te personaliseren.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. Op deze website wordt uw IP-adres daarom vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en te installeren: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Inc., VS ("Google"). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door gebruik te maken van het webbaken kunnen eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website worden geregistreerd en verzameld. De door de cookie en/of webbaken gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren met betrekking tot de advertenties, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor de website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen en dat webbakens worden weergegeven door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren (in MS Internet Explorer onder "Extra > Internetopties > Gegevensbescherming > Instellingen"; in Firefox onder "Extra > Instellingen > Privacy > Cookies"); Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het hierboven beschreven doel.
Google Maps
Deze website maakt gebruik van de functie “Google Maps en routeplanner” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”) om geografische informatie en routebeschrijvingen weer te geven en te berekenen. Via Google Maps kunnen gegevens over uw gebruik van deze website naar Google worden verzonden, verzameld en door Google gebruikt. U kunt een dergelijke gegevensoverdracht voorkomen als u “Javascript” in uw browser deactiveert. In dit geval kunnen er geen kaarten worden weergegeven. Door gebruik te maken van deze website en “Javascript” niet uit te schakelen, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google voor bovengenoemde doeleinden. Meer informatie over hoe “Google Maps” en de routeplanner uw gegevens gebruiken, evenals de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Facebook
Deze website maakt gebruik van plug-ins van de aanbieder Facebook.com, die worden aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plug-in (“Vind ik leuk”-knop) is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat de plug-in een verbinding met Facebook tot stand brengt, wat resulteert in een verzending naar uw browser, zodat de plug-in kan worden geopend en de website wordt weergegeven.
Bovendien worden door gebruik gegevens doorgestuurd naar de Facebook-servers, die informatie bevatten over uw websitebezoeken op onze homepage. Voor ingelogde Facebook-gebruikers betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan uw persoonlijke Facebook-account.
Zodra u als ingelogde Facebook-gebruiker de Facebook-plug-in actief gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken), worden deze gegevens naar uw Facebook-account overgedragen en gepubliceerd. U kunt dit alleen voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw Facebook-account.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook kunt u de gegevensbeschermingsregels op Facebook raadplegen op http://de-de.facebook.com/policy.php.
Twitteren
We hebben ook de webberichtendienst twitter.com op onze website geïntegreerd. Deze wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Twitter biedt de zogenaamde “Tweet”-functie. Hiermee kunt u berichten van 140 tekens, inclusief websitelinks, publiceren in uw eigen Twitter-account. Als u op onze websites de Twitter-functie “Tweet” gebruikt, wordt de betreffende website aan uw account op Twitter gekoppeld en indien nodig daar publiekelijk bekendgemaakt. Er worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter.
Wij hebben geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Twitter raadplegen: http://twitter.com/privacy
Twitter biedt u de mogelijkheid om uw gegevensbeschermingsinstellingen zelf in te stellen via de volgende link: http://twitter.com/account/settings.
Google+1
Deze website maakt gebruik van de zogenaamde “G+1”-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De knop is te herkennen aan het symbool “G+1”. Als u bij Google Plus bent geregistreerd, kunt u met de knop “G+1” uw interesse in onze website kenbaar maken en inhoud van onze website delen op Google Plus. In dit geval slaat Google zowel de informatie op dat u een “G +1” hebt gegeven aan een van onze inhoud, als informatie over de pagina die u hebt bekeken. Uw “G+1” kan eventueel samen met uw naam (eventueel met een foto - indien beschikbaar) op Google Plus worden weergegeven in andere Google-diensten, zoals Google Search of uw Google-profiel.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google: https://www.google.com/ intl/de/policies/privacy/
recht om informatie te verstrekken
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos en onmiddellijk kennis te nemen van de over u verzamelde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw verstrekte persoonsgegevens met toekomstig effect in te trekken. Om informatie te verstrekken, kunt u contact opnemen met de aanbieder via de contactgegevens in de juridische kennisgeving.
Bron: Voorbeeld van een gegevensbeschermingsverklaring van JuraForum.de

 
 
 
 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos